Czy uczestnik musi posiadać swój komputer?

Nie ma takiej konieczności. Dysponujemy pracowniami wyposażonymi w niezbędny do pracy sprzęt. Jeśli jednak uczeń posiada własny laptop i woli pracować na komputerze, który zna najlepiej, nie stanowi to żadnego problemu. Wybór jest po jego stronie.

 

Czy można się zapisać na kurs w trakcie jego trwania?

Oczywiście. W takich sytuacjach robimy wszystko, by uczeń jak najszybciej mógł nadrobić zaległości, udzielając mu niezbędnego wsparcia, przekazując materiały itp.

 

Kiedy zaczynają się zajęcia?

Większość zajęć w naszej akademii realizowana jest w trybie semestralnym. Oprócz tego organizujemy eventy szkoleniowe, a w razie potrzeby również zajęcia indywidualne. Więcej na ten temat w zakładce „Zapisy”.

 

Ile osób liczą grupy szkoleniowe?

Preferujemy utrzymywanie w grupach średniej liczebności, czyli takiej, która pozwala wszystkim uczniom na aktywne uczestnictwo w zajęciach. W zależności od grupy wiekowej i poziomu kursu na jednego nauczyciela przypada od 6 do 12 uczniów.

 

Na czym polega nauka angielskiego przy zajęciach z programowania?

Standardem dla większości języków programowania jest język angielski. Poszczególne angielskie słowa odpowiadają określonym komendom. Ucząc się ich, uczeń przyswaja więc nie tylko nowe wyrazy, ale też utrwala je, wykonując określone ćwiczenia i osłuchując się z nimi podczas zajęć.

 

Czy tworzenie gier faktycznie może się opłacać?

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu gry komputerowe to nie tylko beztroska zabawa. To jedna z wiodących dziedzin informatyki, która od lat święci triumfy również w marketingu i biznesie. Tworzenie gier to proces złożony, wymagający ogromnego nakładu czasu i wytężonej współpracy wielu specjalistów (programistów, grafików itp.). Istnieją wielkie korporacje, zajmujące się wyłącznie tworzeniem gier. Tego typu podmioty zatrudniają setki pracowników, notując wielomilionowe zyski i stale poszerzając zakres działalności.